Türkiye’deki Uyarlanabilir Eğitsel Hiper Ortam Çalışmalarına Yönelik İçerik Analizi

Tolga Güyer, Ayça Çebi

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, öğretim teknolojileri alanında yeni bir araştırma ve uygulama alanı olan uyarlanabilir eğitsel hiper ortamlar konusunda Türkiye’de yapılan çalışmaları kapsamlı ve bütüncül bir şekilde incelemektir. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’de yapılan uyarlanabilir eğitsel hiper ortam alanındaki tüm lisansüstü tezler, Türkiye’de yayınlanan eğitim bilimleri disiplinlerini kapsayan dergilerde ve Türkiye adresli SSCI kapsamındaki uluslararası yabancı dergilerde yayınlanmış makaleler taranarak içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçların, Türkiye’de uyarlanabilir eğitsel hiper ortam çalışmalarına ilişkin mevcut durumu ortaya koymasının yanı sıra bu alanda çalışacak olan araştırmacılara, yurt dışında gerçekleştirilen benzer araştırmaların da ışığında ne tür çalışmalara gereksinim duyulduğu konusunda da yardımcı olacağı düşünülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Uyarlanabilir Eğitsel Hiper Ortam, Uyarlanabilir Öğrenme, İçerik analizi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4051

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.