Terapötik Bir Araç Olarak Bağışlama: İyileştirici Etken OlarakBağışlama Olgusunun Psikolojik Danışma Sürecinde Kullanımı

Bengü Ergüner Tekinalp, Şerife Terzi

ÖZ

Kişilerarası ilişkilerde çatışmalar ve anlaşmazlıklar kaçınılmazdır. İnsanlar ilişki odaklıtoplumsal varlıklar oldukları için danışanların psikolojik danışma sürecinde yardım aradıklarıproblemlerinin temelinde kişilerarası ilişkilerin yatması çok doğaldır. Danışanlara psikolojikdanışma sürecinde etkili bir şekilde yardımcı olabilmek için psikolojik danışmanların bağışlamakavramı ve süreci ve bağışlamanın iyileştirici bir etken olarak kullanılmasını bilmeleri önemlidir.Bu çalışmada danışanların kişilerarası ilişkilerde yaşadıkları kalp kırıklıkları, incinmeler ve hattatravmatik deneyimler ile baş etmelerine yardımcı olmak için bağışlama olgusunun iyileşmeyikolaylaştırıcı terapötik bir araç olarak kullanılması üzerinde durulmuştur. Buna bağlı olaraköncelikle bağışlama kavramı ve bağışlama süreci, bir kişilik özelliği olarak bağışlayıcılık vebağışlamanın ruh sağlığı ile ilişkisi hakkında bilgi verilmiş, daha sonra ikili ilişkilerde yaşananolumsuz duygularla baş etme araçlarından biri olarak bağışlamanın psikolojik danışmasürecindeki yeri tartışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

bağışlama, bağışlayıcılık, psikolojik danışma süreci.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.