Türkiye’deki Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Araştırmalarının Tematik Analizi ve Öğretmen Eğitimi Politikalarının Yansımaları

Banu Yücel-Toy

ÖZ

Çalışmanın amacı, geçmişten günümüze Türkiye’deki hizmet öncesi öğretmen eğitimi araştırmalarındaki eğilimi, konu, amaç ve yöntem açısından tematik içerik analizi ile incelemek ve ülkemizdeki öğretmen eğitimi politikaları açısından değerlendirmektir. Bu sebeple, 1970 yılından günümüze üç köklü eğitim alanındaki dergideki yayınlanmış 479 hizmet öncesi öğretmen eğitimi ile ilgili makale incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, dokuz tema belirlenmiş olup en çok çalışılan konular, öğretmen adaylarının alan ve meslek bilgisi ve tutumu, öğretmen eğitimi program/bileşenlerinin değerlendirilmesi, yeni öğretim yöntem/yaklaşımların etkilerinin incelenmesi, öğretmen eğitiminde bilgi iletişim teknolojileri ve öğretmen yetiştiren kurumlardır. Araştırmalarda nicel paradigma hakim olup 2000 yılından sonra, nitel ve karma çalışmalarda artış görülmektedir. Politikalar açısından, 1997 öncesinde araştırmalarda dile getirilen problemlerin 1997 yeniden yapılanmasında da dile getirildiğini bu açıdan araştırmaların yeniden yapılanmayı beslemiş olabileceği, 1997 sonrasındaki araştırmalarda ise 1997 yeniden yapılanma ve 2006 yeniden düzenlemesi sonuçlarının incelendiğini, bu sebeple 1997 sonrasında öğretmen eğitimi politikalarının araştırmalara yön vermiş olabileceği söylenebilir.

ANAHTAR KELİMELER

Hizmet öncesi öğretmen eğitimi, Araştırma, İçerik analizi, Yöntem, Öğretmen eğitimi politikaları


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4012

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.