Biyoloji Öğretmen Adaylarının Evrim Teorisi’ne ve Bilimin Doğasına Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma

Serhat İrez, Çiçek Dilek Özyeral Bakanay

ÖZ

Bu çalışma, biyoloji öğretmen adaylarının Evrim Teorisi’ni nasıl algıladıklarını ve bilimin doğasına ilişkin görüşlerin bu algıyı nasıl etkilediğini araştırmaktadır. Çalışmaya toplam 75 öğretmen adayı katılmıştır. Katılımcıların Evrim Teorisi ve bilimin doğasına ilişkin görüşleri bir anket ve yüz yüze yapılan yarı-yapılandırılmış görüşmeler ile araştırılmıştır. Sonuçlar katılımcıların genel olarak Evrim Teorisi’nin doğası ve status konusunda olumsuz görüşlere sahip olduğunu göstermektedir. Katılımcıların bilimin doğasına ilişkin görüşleri ve bu görüşlerin Evrim Teorisi’ne bakışlarına etkisi üzerine yapılan detaylı çözümlemeler, bu iki bilgi alanı arasında potansiyel bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Bilimin Doğası, Evrim Teorisi, biyoloji öğretmen adayları.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.