Plato’nun ‘Cumhuriyet’ ve Aristo’nun ‘Politika‘ Adlı Eserlerinde Eğitim Kavramı

Selahattin Turan

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, Plato’nun ‘Cumhuriyet’ve Aristo’nun ‘Politika’ adlı eserlerinde yer alan eğitim ile ilgili temel kavramları ve görüşleri incelemektir. Teorik ve tarihsel karşılaştırmaya dayalı bu araştırmada, Aristo’nun ‘Politika’ adlı eserine vurgu yapılmış ve eğitim kavramı ana hatlarıyla irdelenmiştir. Çalışmada, erdemli bir toplum oluşturabilmek için erdemli insanlar yetiştirmek gerektiği ve bunu gerçekleştirmek için kişinin akıl, beden ve arzularının eğitilebileceği fikri tartışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Eğitim felsefesi, eğitim kavramı, düşünce tarihi.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.