Eğitim Kurumu Kaynakları, Aile Özellikleri ve Öğrenci Başarısı: Türkiye’den Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavı Örneği

Hasan Mohammadi, Pınar Akkoyunlu, Murat Şeker

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavı’na (OKS) katılan öğrencilerin başarısının hangi faktörlerden kaynaklandığını araştırmaktır. Veriler 810 ilkeğitim mezunuyla yapılan anket çalışması sonucu elde edilmiştir. Bu bilgilerden yararlanarak OKS’de yüksek puan alan ilkeğitim kurumu mezunlarının başarısı ile eğitim kurumu, öğrencinin ve ailenin nitelikleri arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Öğrenci başarısı, okul özellikleri, bireysel özellikler, aile özellikleri.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.