FeTeMM Okulu Olmak İyi Öğrenci Başarısı Anlamına Mı Gelir?

Ayşe Tuğba Öner, Robert M. Capraro

ÖZ

FeTeMM eğitimi, teknoloji ve mühendislik bilgisine duyulan ihtiyacın artmasıyla büyük ilgi görmeye başlamıştır ve dolayısıyla, öğrencilerin FeTeMM bilgilerini artırmak için bütün dünyada, özellikle deABD’de FeTeMM okulları açılmaya başlanmıştır. Bu makalede FeTeMM okullarının amacına hizmet edip etmediğini anlamak için, Teksas’da yer alan FeTeMM (T-STEM) okullarının akademik başarılarının diğer okullar ile uzun süreli (boylamsal) karşılaştırılması yapılmıştır. Eğilim değerleri eşleştirme yöntemi kullanılarak Teksas FeTeMM okullarına benzer özelliklere sahip okullar belirlenmiş ve hiyerarşik lineer modelleme yöntemi kullanılarak okulların matematik ve fen başarıları karşılaştırılmıştır. Her iki okul türünde de öğrencilerin matematik ve fen başarılarının yıllar arasındaki değişimi istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar vermiştir. İki okul türü arasında akademik başarı bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır.

ANAHTAR KELİMELER

FeTeMM okullarının başarısı, FeTeMM eğitimi, T-STEM


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.3397

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.