Ortaokul Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin İstatistiksel Süreçteki Deneyimlerinin İncelenmesi

Bülent Güven, Tuğba Öztürk, Zeynep Medine Özmen

ÖZ

Bu çalışmada ilköğretim 8. sınıf öğrencilerine istatistiksel süreç tam anlamıyla yaşatılarak bu konuda deneyim kazanmaları, her bir aşamada sergiledikleri davranışları, yaşadıkları deneyimleri ve zorlukları ortaya koymak amaçlanmıştır. Öğrencilere istatistiksel süreci yaşatacak şekilde etkinlikler tasarlanarak grup çalışması yardımıyla uygulanmıştır. Veri toplama araçlarını istatistiksel sürece yönelik etkinlikler, sürece dair öğrencilerin yansıtıcı yazıları, sınıf tartışmalarına yönelik video kayıtları oluşturmaktadır. Etkinlikler, Ben-Zvi ve Arcavi (2001)’nin çalışmasından ve uzman görüşlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Öğrenciler verilerin analiz edilmesiyle cevaplanabilecek problemler yerine daha çok etkinliklerde yer alan bağlamı yansıtan, metin yardımıyla doğrudan cevaplandırılabilen sorular oluşturmayı tercih etmişlerdir. Etkinliklerdeki veriler birden fazla değişkene ait özellikler içerse de grupların çizimlerinde sadece bir özelliğe veya değişkene odaklanarak tablo ve grafiklerini oluşturdukları görülmüştür. Öğrencilerin veriler üzerinden yorumlar yaparak çıkarımda bulunmalarının deneyim gerektirdiği düşünülerek etkinliklerin bu tür becerileri ortaya çıkaracak şekilde hazırlanması önerilmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

İstatistiksel süreç, Gerçek yaşam verileri, İstatistiksel deneyim


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.3313

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.