Öğrencilerin Akıcı Okumalarına Göre Okuma-Anlama Stratejilerini Kullanma Düzeyleri

H. Ömer Beydoğan

ÖZ

Akıcı okuma, bireyin okuma ile ilgili öğeleri kullanarak bilgi işleme hızını artırdığı bir beceridir. Bilgi işleme hızını artırırken okuma-anlama stratejilerini daha etkin kullanabileceği konuma gelmektedir. Bu çalışmada, öğrencilerin akıcı okuma yeterliklerine göre okuma-anlama stratejilerini kullanma düzeyleri incelenmiştir. Bu amaçla ilköğretim altıncı sınıfa devam eden 131 öğrenci çalışma evrenini oluşturmuştur. Çok boyutlu akıcı okuma ölçeği ile öğrencilerin akıcı okuma düzeyleri belirlenmiş, daha sonra okuma-anlama stratejileri kullanımıyla ilgili testler verilmiştir. Ölçme araçlarından elde edilen veriler, yüzdelik, aritmetik ortalama, berivate korelasyon tekniği, tek yönlü varyans analizi, t-test, LSD tekniğiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucu, öğrencilerin cinsiyetlerine, akıcı okuma düzeylerine göre okuma-anlama stratejilerini kullanma düzeyleri belirlenmiştir. Elde edilen bulgular çerçevesinde, akıcı okuma sürecine yönelik bazı öneriler dile getirilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Akıcı okuma, okuma, okuma-anlama, okuma anlama stratejileri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.