Türk Biyoloji Öğretmenlerinin Eğitim Programı Uygulamasında Yaşadıkları Kısıtlılıklarla İlgili Algıları

Ebru Öztürk Akar

ÖZ

Bu çalışma biyoloji dersi eğitim programı uygulaması sürecinde öğretmenlerin karşılaştıkları sorunların belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemini 12 ilde 119 genel lisede çalışmakta olan 128 biyoloji öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler bir tarama anketi ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimleyici ve yordayıcı istatistikler ile nitel veri analizi yöntemleri kullanılmıştır. Bulgular program değişikliği, öğretmenlerin mesleki gelişimi, değerlendirme uygulamaları, kaynakların mevcudiyeti ve hedeflenen program arasındaki uyumsuzluğa işaret etmektedir. Bulgular eğitim politika ve uygulamaları ile gelecekte yapılacak bilimsel araştırmalara ışık tutması amacıyla tartışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Eğitim programı reformları, Eğitim programı uygulaması, Öğretmen görüşleri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3092

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.