Yükseköğretim Hizmetlerinde Tolerans Kuşağı: Öğrenci Hizmetleri ile İlgili Tanımlayıcı Hizmet Kalitesi Modeli

Halil Nadiri, Kashif Hussain, Jay Kandampully

ÖZ

Bu çalışma, yükseköğretim kurumlarında öğrencilerin hizmet beklentileri ile ilgili tolerans kuşağını tespit etmekte ve öğrenci memnuniyetini ortaya koymaktadır. Araştırmada, yükseköğretim kurumlarında öğrenci işleri, kütüphane, fakülte/yüksekokul idareleri, rektörlük, yurtlar, spor ve sağlık merkezleri gibi idari birimler tarafından sağlanan hizmetlerin kalitesi tespit edilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmada HEDZOT başlıklı kavramsal bir model de önerilmiş olup, araştırma sonuçları öğrencilerin hizmet değerlendirilmesi aşamasında iki farklı çeşit beklentiyi – ‘arzu edilen’ ve ‘en düşük kabul edilebilir’ – dikkate aldıkları ve öğrencilerin yükseköğretim hizmetlerini değerlendirmede bu iki çeşit beklentiyi karşılaştırma yaparlarken standart olarak kullandıkları belirlenmiştir. Bulgulardan, öğrencilerin yükseköğretim hizmetleri ile ilgili dar tolerans kuşaklarına sahip oldukları da tespit edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Yükseköğretim, hizmet kalitesi, öğrenci memnuniyeti, Tolerans kuşağı.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.