Üniversitelerin Konumlandırma Stratejileri: İstanbul’daki Üniversiteler Üzerine Bir İnceleme

Kahraman Çatı, Önder Kethüda, Yusuf Bilgin

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, üniversitelerin potansiyel öğrencilerin zihninde rakiplerden farklılaşmaya yönelik takip ettikleri konumlandırma stratejilerinin belirlenmesidir. Araştırma nitel araştırma yaklaşımı kullanılarak örnek durum deseni üzerine tasarlanmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul’da bulunan üniversiteler oluşturmaktadır. Amaçlı örneklem yönteminin tercih edildiği bu araştırmada; web sayfalarında tanıtım filmleri yer alan üniversiteler incelenmiştir. Araştırma verileri, üniversitelerin tanıtım filmlerindeki yazılı ve sözlü açıklamaların düz metne dönüştürülmesiyle elde edilmiştir. Veriler içerik analizine tabi tutularak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda üniversitelerin takip ettiği sekiz farklı konumlandırma stratejisi belirlenmiştir. Ayrıca devlet ve vakıf üniversitelerinin konumlandırma stratejileri arasında farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Son olarak, araştırmaya dahil edilen üniversitelerin konumlandırma haritası çıkarılmıştır. Son olarak, rakiplerinden farklı bir imaj oluşturmak isteyen devlet ve vakıf üniversitelerine geliştirilen konumlandırma haritasından hareketle önerilerde bulunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Konumlandırma, Konumlandırma stratejileri, Üniversite, Tanıtım filmi, İstanbul


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.2723

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.