İşitme Engelli Çocuklara Okul Öncesi Dönemde Uygulanan Okuma Yazmaya Hazırlık Grup Etkinlikleri

H. Pelin Karasu

ÖZ

Okul öncesi dönemde uygulanan okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri, formel okuma öğretimine zemin hazırlaması açısından önemlidir. Bu araştırmanın amacı, okul öncesi dönemde işitme engelli çocukların okuma yazma becerilerinin gelişimini destekleyen ve grup içinde uygulanan eğitim programının özelliklerini tanımlamaktır. Bu amaç doğrultusunda nitel durum çalışması modeli uygulanmıştır. Araştırma verileri, sınıf içi gözlemler, öğretmenlerle görüşme, arşiv kayıtları, belgeler, geçerlik-güvenirlik komitesi kayıtları ve araştırma günlüğü kullanılarak elde edilmiştir. Veriler, betimsel analiz ve temaların belirlenmesi yoluyla analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, grup etkinliklerinde sözlü dil ve yazı arasındaki ilişkinin vurgulandığını, etkinliklerin sözcüklerin biçiminin fark edilmesi, sesbilgisel farkındalık, sözdizimi ve anlama ilişkin ipuçlarının kullanımını destekleyecek şekilde düzenlendiğini göstermektedir.

ANAHTAR KELİMELER

İşitme engelli çocuk, Okul öncesi dönem, Okuma yazmaya hazırlık, Grup etkinlikleri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.2602

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.