Okul Müdürlerinin Niteliklerine İlişkin Olarak Öğretmenlerin Oluşturdukları Bilişsel Kurgular: Fenomonolojik Bir Çözümleme

Engin Karadağ

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okulu müdürlerinin niteliklerine ilişkin olarak öğretmenlerin oluşturdukları bilişsel kurguları analiz etmektir. Çalışma, nitel araştırma desenlerinden fenomonolojik desene uygun olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul İli Ataşehir İlçesi’nde çalışan ve değişik demografik özelliklere sahip 20 ilköğretim okulu öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma verileri, yapılandırılmış görüşme tekniği olan ‘repertory grid’ tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Bulgular, öğretmenlerin okul müdürü niteliklerini temsil eden 197 adet geçerli kurguları olduğunu, bu kurguların sınıflandırıldığı toplam 12 adet bilişsel kurgu grubunun bulunduğunu göstermektedir. Kurgu gruplarından başat olanlar iletişim becerisi, sosyallik ve dürüstlük olarak sıralanmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Okul müdürü nitelikleri, bilişsel kurgu, eğitim yönetimi.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.