Görsel Destek ile Öğretilen Eşzamanlı İpucuyla Öğretimin Annelerin Otizmli Çocuklarına Beceri Öğretmelerindeki Etkililiği

Sema E. Batu, Funda Bozkurt, Nuray Öncül

ÖZ

Gelişimsel yetersizliği olan bireylerin toplum içinde bağımsız yaşantılar sürdürebilmeleri için sadece okulda yapılan eğitim-öğretim yeterli olmamaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın dört amacı bulunmaktadır: (a) Kendilerine CD aracılığıyla eşzamanlı ipucuyla öğretim yöntemi öğretilen anneler yöntemi güvenilir olarak kullanabilecekler mi?, (b) Gelişimsel yetersizliği olan çocuklar kendilerine öğretilen becerileri öğrenebilecekler mi?, (c) Çalışmaya katılan anneler ve çocukları öğrendikleri becerileri öğretim tamamlandıktan sonra da sürdürebilecekler ve genelleyebilecekler mi? ve (d) Çalışmaya katılan annelerin yönteme ve çalışmaya ilişkin görüşleri nedir? Bu amaçları gerçekleştirebilmek üzere deneklerarası yoklama evreli çoklu yoklama modeli kullanılarak dört anne ve çocuğuyla çalışılmıştır. Katılımcıların evlerinde gerçekleştirilen uygulamalar sonucunda annelerin kendilerine CD aracılığıyla öğretilen eşzamanlı ipucuyla öğretim yöntemini güvenilir bir biçimde uygulayabildikleri ve gelişimsel yetersizliği olan çocuklarının da annelerinin öğrettiği hedef becerileri öğrendikleri görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

Aile eğitimi, Eşzamanlı ipucuyla öğretim, Gelişimsel yetersizlik ,Görsel destek


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.2367

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.