Grup Çalışmasına Yönelik Yansımalar: Öğretmen Adaylarının Düşünceleri

Melek Çakmak

ÖZ

Bu çalışma öğretmen adaylarının grup çalışmalarına ilişkin görüşlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın katılımcıları, Ankara’da bir üniversitenin eğitim fakültesinden 485 öğretmen adayıdır. Betimsel nitelikteki bu çalışmada veriler kapalı ve açık uçlu sorulardan oluşan bir anket ile toplanmıştır. Sonuçlar, öğretmen adaylarının öğretimsel ortamda grup çalışmalarının kullanımına ilişkin olumlu bir bakış açısına sahip olduklarını göstermiştir. Ayrıca, öğretmen adayları grup çalışmasının öğrencilerin sosyal ve bilişsel öğrenme becerilerini geliştirme açısından yararlı olabileceğini belirtmişlerdir. Son olarak, grup çalışmasının etkililiği, bu yaklaşım hakkında gerekli bilgi ve beceri donanımı ile birlikte nasıl kullanılacağına ilişkin etkin bir tasarımı da gerektirmektedir. Bu noktada, öğretmen eğitiminde grup çalışmalarını inceleyen yeni araştırmalar tasarlamak ve yapılandırmak önemli olacaktır.

ANAHTAR KELİMELER

Grup çalışması, Öğretmen adayları, Öğretmen eğitimi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.2275

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.