Türkiye’nin İlkokul ve Ortaokul Matematik Öğretim Programlarının Genel Konu İzleme Haritası ile İncelenmesi

Evrim Erbilgin

ÖZ

Bu çalışmada, Türkiye’nin ilkokul ve ortaokul matematik dersi öğretim programları genel konu izleme haritası yöntemiyle analiz edilmiştir. Genel konu izleme haritası yöntemiyle oluşturulan tablo kullanılarak, Türkiye’nin matematik öğretim programları uluslararası matematik sınavlarında başarılı olan ülkelerin öğretim programlarıyla ve Amerika Birleşik Devletleri’nde birçok eyalet tarafından uygulamaya koyulan ortak matematik öğretim programıyla karşılaştırılmıştır. Program analizi ve karşılaştırması, her yıla düşen toplam konu sayısı, konu tekrarı ve matematik konularının organizasyonu bakış açılarından yapılmıştır. Veri analizi sonuçlarına göre, Türkiye’nin ilkokul programının karşılaştırılan ülkelere göre daha fazla, ortaokul programının ise daha az konu içerdiği tespit edilmiştir. Programlardaki ortalama konu tekrarı hem Türkiye hem de Amerika Birleşik Devletleri için 3,97 yıl olarak hesaplanmıştır. Matematik konularının organizasyonu incelendiğinde, Türkiye’nin programında 3 kademeli bir yapı gözlenmiştir. Makalede, programın geliştirilmesi yönünde atılabilecek adımlar tartışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Matematik öğretim programı, Öğretim programı analizi, Genel konu izleme haritası


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.2151

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.