Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Astronomi Hakkındaki Kavram Yanılgılarının Tespiti İçin Astronomi Kavram Testinin Geliştirilmesi

Behzat Bektaşlı

ÖZ

Türkiye’de astronomi dersi, fen bilgisi öğretmen adayları için oldukça yeni bir derstir. Fen bilgisi öğretmen adayları birçok fen dersi almış olmasına rağmen astronomi hakkında oldukça fazla kavram yanılgısına sahiptir. Bu kavram yanılgılarının ortaya çıkarılması, astronomi eğitimini kolaylaştırmak açısından gereklidir. Bu çalışmanın amacı, özellikle 4. sınıftan 8. sınıfa kadar olan astronomi içeriği ile ilgili bir astronomi testi geliştirmektir. Bunun temel nedeni, fen bilgisi öğretmen adaylarının özellikle bu içerik ile ilgili kavram yanılgılarını tespit etmektir. Fen bilgisi öğretmen adayları bir dönem boyunca astronomi dersinde günlük tutmuş ve test temel olarak bu günlükler üzerinden oluşturulmuştur. Pilot çalışmadan sonra testteki madde sayısı 18’e düşürülmüştür. Cronbach Alfa değeri ana çalışma için 0.71 olarak hesaplanmıştır. Veri analizi, fen bilgisi öğretmen adaylarının astronomi ile ilgili birçok kavram yanılgısına sahip olduklarını göstermiştir. Ölçekteki sorular çoktan seçmeli olup buna ek olarak her soru sonunda katılımcıların cevaplarından emin olup olmadığı sorulmuştur. Sonuçlar, fen bilgisi öğretmen adaylarının doğru cevap verdikleri soruların büyük çoğunluğunda verdikleri cevaplardan emin olmadıklarını ortaya koymuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Astronomi eğitimi, kavram testi, kavram yanılgıları, fen bilgisi öğretmen adayları

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.