İlköğretim Öğrencilerinin Bilim Merkezindeki Davranışlarının İncelenmesi

Meral Hakverdi Can

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, bilim merkezini gezen ilköğretim birinci kademe öğrencilerinin öğretmen ya da merkezde görevli eğitmenlerin kontrolü olmadan serbest zaman dilimindeki davranışlarını incelemek ve bu davranışları etkileyen faktörleri araştırmaktır. Ankara İli'nde bulunan bir bilim merkezini ziyaret eden öğrenciler arasından seçilen 32’i kız ve 31’i erkek olmak üzere toplam 63 ilköğretim birinci kademe öğrencisi ile bu çalışma yürütülmüştür. Bu çalışmada Guba & Lincoln(1989) tarafından tanımlanan Doğalcı Araştırma Modeli (Naturalistic Inquiry) kullanılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin toplam 317 kez etkinliklerin önünde durdukları ve farklı düzeylerde etkileşimlerde bulundukları belirlenmiştir. Öğrencilerin bilim merkezinde geçirdikleri serbest zaman diliminde oldukça hareketli oldukları, bir deney setinden diğer deney setine koştukları tespit edilmiştir. Öğrencilerin önceliğinin deney setlerinde verilmek istenen bilgi ve kavramın anlaşılmasından ziyade, deney setinin işlevsel olmasını sağlamak olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

İnformal öğrenme, bilim merkezi, ilköğretim öğrencileri, öğrenci davranışları

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.