Okullarda Moral Sermayenin Geliştirilmesi

Vehbi Çelik

ÖZ

Okul etkililiğini geliştirmeye yönelik olarak çok değişik modeller ve yaklaşımlar geliştirilmiştir. Okullar psikolojik, sosyolojik, kültürel ve yönetsel açılardan analiz edilmiştir. Son zamanlarda geliştirilen parasal olmayan sermaye biçimleri olarak sosyal ve kültürel sermaye okul örgütleri açısından analiz edilmeye çalışılmıştır. Ancak özgün bir kavram olarak okullarda moral sermaye konusu yeterli inceleme konusu yapılmamıştır. Bu çalışmada moral sermaye kavramı tanımlanmış, okullarda moral çevre, moral sermayenin geliştirilmesi ve moral liderlik ilişkisi değerlendirilmeye çalışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Moral sermaye, Sosyal sermaye, Moral liderlik, Moral kültür


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.1919

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.