Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim İçin Matematiksel Bilgisi: Öğrencilerin Toplama ve Çıkarma İşlemlerine İlişkin Çözümlerinin Analizi

Güney Hacıömeroğlu

ÖZ

Bu araştırma, sınıf öğretmeni adaylarının öğretime ilişkin matematiksel bilgilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, Sınıf Öğretmenliği programı üçüncü sınıfında öğrenim gören 27 öğretmen adayının katılımı ile yapılmıştır. Araştırmanın verilerini, adayların toplama ve çıkarma işlemini farklı yollar ile çözen öğrencilerin çözüm yollarını içeren açık uçlu sorulara vermiş oldukları yanıtlar ve yarı-yapılandırılmış görüşmeler oluşturmaktadır. Elde edilen veriler, Ball, Thames ve Phelps (2008) tarafından geliştirilen Öğretim İçin Matematiksel Bilgi kuramsal çerçevesi kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular, adayların çoğunun alan bilgileri gelişmiş olmasına rağmen bazı adayların ‘özelleştirilmiş alan bilgisi’ boyutunda bilgi eksikliklerinin olduğunu göstermektedir. ‘Pedagojik Alan Bilgisi’ boyutunda ise adayların kendi öğretmenlerinin kullandığı kısa ve pratik olarak adlandırdıkları çözüm yaklaşımlarını kullanma eğilimi gösterdiği anlaşılmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Sınıf öğretmeni adayı, öğretim için matematiksel bilgi, matematik öğretimi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.