Karma Öğrenme Öğrencilerinin Transaksiyonel Uzaklık Algıları ve Öğrenme Yaklaşımlarına Yönelik Boylamsal ve Kesitsel Bir Araştırma

Mehmet Barış Horzum

ÖZ

Karma öğrenme öğrencilerinin öğrenme yaklaşımları, transaksiyonel uzaklık algılarının öğrenim sürelerindeki değişimi önemli bir konudur. Araştırmada karma öğrenme öğrencilerinin öğrenim süresince transaksiyonel uzaklık algılarının ve öğrenme yaklaşımlarının değişip değişmediği araştırılmıştır. Ayrıca öğrencilerin öğrenme yaklaşımları ile transaksiyonel uzaklık algıları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmada boylamsal ve kesitsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin derin öğrenme yaklaşımları ve diyalog algıları öğrenim gördükleri süre arttıkça azalırken yüzeysel öğrenme yaklaşımları ve algıladıkları kontrol artmaktadır. Yapı esnekliği, içerik organizasyonu ve özerlik boyutlarında anlamlı farklılık bulunamamıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Karma öğrenme, Transaksiyonel uzaklık, Öğrenme yaklaşımı


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.1858

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.