Türk Üniversitelerinde Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Profilleri

Bahadır Erişti

ÖZ

Bu araştırma, Türkiye’deki üniversitelerin eğitim programları ve öğretim anabilim dalında görev yapan öğretim elemanlarının demografik ve bilimsel özelliklerini çeşitli değişkenler açısından ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmanın verileri, 28 farklı üniversitede görev yapan 105 öğretim elemanından, araştırmacı tarafından geliştirilen ve 59 sorudan oluşan bir veri toplama aracı ile elde edilmiştir. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde; frekans ve yüzde çözümlemeleri, Chi-square testi, korelasyon analizi, Mann Whitney U testi ve Kendall’s Tau-B testi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar, öğretim elemanlarının yetiştirildikleri kaynaklar, akademik ve bilimsel üretkenlik yönünden gelişimleri ve eğitim programları ve öğretim alanına ilişkin görüşleri bakımından farklılıklar gösterdiklerini ortaya koymaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Eğitim programları ve öğretim, öğretim elemanı profili, yükseköğretim

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.