Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bölme İşlemi ile İlgili Matematiksel Bilgileri ve Öğretimsel Açıklamaları

Müjgan Baki

ÖZ

Bu çalışma, sınıf öğretmenliği lisans programında yer alan SINO 309 Matematik Öğretimi-I dersinin öğretim elemanı olan araştırmacının dönem sonu sınavında sorduğu sorulardan biri olan “Basamak tablosunu kullanarak 4057:15 bölme işlemini öğrencilerinize açıklıyormuş gibi yapınız” sorusuna öğretmen adaylarının verdikleri cevapların alan bilgisi ve alanı öğretme bilgisi yönünden değerlendirmesiyle ortaya çıkan nitel bir çalışmadır. Toplam 228 öğretmen adayının, 153’ü (%67) bölme işlemini işlemsel olarak doğru yaparken 75’i (% 33) bölme işlemini yanlış yapmıştır. Ancak, öğretmen adaylarının bu soruya verdikleri cevaplar sadece işlemsel olarak doğru veya yanlış şeklinde değerlendirilmemiştir. Özellikle içerik analizi yapılırken öğretmen adaylarının cevapları basamak kavramını kullanarak yaptıkları öğretimsel açıklamalara odaklanılarak değerlendirilmiştir. Bölme işlemini doğru yapan öğretmen adaylarının 87’si basamak kavramına göre bölme işleminin algoritmasının matematiksel anlamını anlamış ve uygun öğretimsel açıklamalar yapabilmişken, 66’sı bölme işleminin basamak kavramına bağlı algoritmasının matematiksel anlamını anlamadıkları gibi öğretimsel açıklamaları da yetersiz kalmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Alanı öğretme bilgisi, öğretimsel açıklama, bölme işlemi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.