Öğretmenler Çevresel Çalışma Kitap Setlerini nasıl Değerlendirir?

Vlasta Hus

ÖZ

Slovenya Cumhuriyeti’nde ilkokulun ilk üç sınıfı düzeyinde öğretilen Çevre Çalışmaları konusunun öğretim programı yapılandırmacı ve insancıl öğrenme ve öğretme teorilerine dayanır. Ders kitabı setleri öğrenme sürecinin tamamlanmasında öğretmenler için oldukça önemli bir yardımcıdır. Daha önce belirtilen konuda birçok set vardır ve bu setlerin seçimlerini çok sayıda faktör etkilemektedir. Bu araştırma çalışmasında, hangi ders kitabı setinin öğretmenler tarafından kullanıldığı ve bunların yapılandırmacı yaklaşıma göre öğretim yöntemlerinin uygulanmasında nasıl yardımcı oldukları sorgulanmıştır. Araştırma üçüncü sınıf öğretmenlerini temsil eden bir örneklem üzerinde yürütülmüştür. Öğretmenlerin temel olarak çeşitli yayınevlerine ait üç ders kitabı seti kullandıkları ve öğrenme süreci boyunca tasarlanan ve öngörülen öğrenci etkinlikleri, yöntem ve çeşitli çalışmalarda öğrencilerin daha aktif rol aldığı varsayılan sadece bir tane kitap setinin olduğu bulunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Temel eğitim, çevre çalışmalar, üç yıllık öğretmenler, ders kitapları setleri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.