Kimyasal Bileşiklerin Adlandırılması Konusunun Öğretilmesinde Jigsaw Tekniğinin Etkileri

İlker Turaçoğlu, Şenol Alpat, Murat Ahmet Ellez

ÖZ

Bu araştırmada, genel kimya dersi kimyasal bileşiklerin adlandırılması konusunda jigsaw tekniğinin öğrencilerin akademik başarılarına etkileri ve öğrenme sürecine yönelik öğrenci görüşlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Araştırma öntest - sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılarak 2008–2009 eğitim-öğretim yılında Türkiye’deki bir üniversitenin ortaöğretim fen ve matematik alanları eğitimi bölümünde genel kimya dersini alan 2 farklı şubedeki öğrenciler ile yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, jigsaw tekniği ve geleneksel öğretme yöntemi uygulanan öğrencilerin akademik başarıları arasında deney grubu yönünde olumlu bir fark olduğu bulunmuştur. Öğrenciler ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler sonucunda, deney grubunda bulunan öğrenciler, “geleneksel öğretme yöntemi ile bu derece başarılı olacaklarını düşünmedikleri” yönünde görüş belirtmişlerdir. Ayrıca deney grubunda bulunan öğrencilerin uygulama öncesinde ve sonrasında yapılan başarı testine verdikleri cevaplar incelenerek kimyasal bileşiklerin adlandırılması konusunda öğrencilerin bilgi eksiklikleri ve sıklıkla yaptıkları hatalar tespit edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Kimya Eğitimi, Kimyasal Bileşiklerin Adlandırılması, İşbirlikli Öğrenme, Jigsaw Tekniği

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.