Değişen Öğretmen Rolleri: Öğretmen Adaylarının Düşünceleri

Melek Çakmak

ÖZ

Bu çalışma ile öğretmen adaylarının (n=186) değişen öğretmen rolleri konusunda görüşleri araştırılmıştır. Bu temel amaçla betimsel bir araştırma planlanmıştır ve veriler nitel-nicel araştırma teknikleri ile toplanmıştır. Bunun için anket geliştirilmiştir. Araştırmanın sonuçları, öğretmen adaylarının en çok ‘rehberlik’, ‘öğrenmeye motive etme,’ ‘bilgiyi aktarma’, ‘bireysel gelişim’ ve ‘rol model olma’ gibi öğretmen rollerinde değişime işaret ettikleri gözlenmiştir. Ayrıca teknolojiyi kullanma (X=4,03), adaylarca diğer rollere göre en çok değişimin olduğu rol olarak vurgulanmıştır. Araştırma, öğretmen adaylarının öğretmen rollerine ilişkin bakış açılarını görmek açısından yararlı olabileceği gibi, öğretmen eğitimcilerine de adayları mesleğe daha iyi motive etmek ve onları değişen öğretim rollerine hazırlamak açısından yararlı olabilir.

ANAHTAR KELİMELER

Rol, öğretmen, değişim, aday öğretmen.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.