Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiğin Doğası, Öğretimi ve Öğrenimi Hakkındaki İnanışları

Çiğdem Haser, Ruhan Kayan, Mine Işıksal Bostan

ÖZ

Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının matematiğin doğası, öğretimi ve öğrenimi hakkındaki inanışları, onların deneyimlerinden edindikleri fikirleri süzer ve öğretimlerini şekillendirir. Öğretmen eğiten programların etkililiğinin bir göstergesi de öğretmen adaylarının geliştirdikleri inanışlardır. Bu çalışmada matematik öğretmen adaylarının matematiğin doğası, öğretimi ve öğrenimi hakkındaki inanışları, geliştirilen Matematik Hakkındaki İnanışlar Ölçeği ile incelenmiştir. Ölçek 10 üniversitede toplam 584 üçüncü ve 4. sınıf ilköğretim matematik öğretmen adayına uygulanmıştır. İki yönlü varyans analizi (Two-Way ANOVA) sonuçlarına göre öğretmen adaylarının matematik hakkındaki inanışları, cinsiyet değişkenine göre kadın öğretmen adayları lehine farklılık göstermiş, ancak sınıf seviyesi ile cinsiyet ve sınıf seviyesi ortak etkisine göre farklılık göstermemiştir. Öğretmen adayları inanış sistemleri hem geleneksel hem de yapılandırmacı inanış demetlerini barındırmaktadır (Green, 1971).

ANAHTAR KELİMELER

Öğretmen adaylarının, matematik hakkındaki inanışlar

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.