Birinci Kademe Okuma-Yazma Kurslarına Katılan Yetişkinlerin Matematik Becerileri Üzerine bir Araştırma

Ahmet Yıldız

ÖZ

Bu araştırmada birinci kademe okuma-yazma programlarına katılan yetişkinlerin matematik beceri düzeyinin belirlenmesi ve belirlenen beceri düzeyinin yetişkinlerin sosyo-demografik özellikleriyle ilişkisinin betimlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, karma araştırma desenlerini kullanan betimsel bir tarama araştırmasıdır. Araştırma dört kentte (Şanlıurfa, Ankara, İstanbul, Diyarbakır) gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulgularında göre, kurslara katılanların % 90’ından fazlası dört temel işlemi yapamamaktadır. Genel olarak kursiyerlerin ve eski mezunların yaşı düştükçe matematik becerisi yükselmektedir. Gelir getirici bir işte çalışanların matematik becerisi konusunda başarıları daha yüksektir. İlköğretime devam etmiş olan yetişkinler, diğerlerine göre daha başarılıdır. Başarılı olan yetişkinlerin diğer ayırt edici özelliği, kentsel yaşamla daha fazla bağ kurmuş olmalarıdır. Çevrelerinde okuryazar yetişkinlerin olması, yazılı iletişimin daha fazla kullanılması, bu yetişkinlerin okuryazarlıklarını ve matematik becerilerini ilerletmelerinde etkisi olduğu söylenebilir.

ANAHTAR KELİMELER

Okuryazarlık, yetişkin okuryazarlığı, yetişkinlere matematik öğretimi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.