Normal ve Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Annelerin Çocuklarının Dil Edinimine İlişkin Görüşleri ile Çocuklarıyla Etkileşim Biçimlerinin Karşılaştırılması

Figen Turan

ÖZ

Bu çalışmada normal ve özel gereksinimli çocuk annelerinin çocuklarının dili nasıl öğrendiklerine ilişkin inanç ve görüşleri ile çocuklarıyla etkileşimdeki tutumları ve uygulamalarıkarşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu amaçla hazırlanan anket yoluyla 3-4 yaş arasındaki normal gelişim gösteren ve özel gereksinimli 181 çocuk annesinin görüşleri ve çocuklarıyla etkileşim kurmaya ilişkin tutumları değerlendirilmiştir. Sonuçlar her iki grupta da dil edinimine ilişkin görüşler ile uygulamaların ilişkili olduğunu, iki grup arasında benzerliklerin yanı sıra farklılıklar da olduğunu göstermiştir. Annelerin çocuklarıyla etkileşimlerinde farklı stratejileri birleştirerek kullandıkları bulunmuştur. Bulgular, anne-çocuk etkileşiminde çocuğa yöneltilen dilin ve anne-çocuk etkileşiminin eğitim programlarındaki önemi açısından tartışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Anne-çocuk etkileşimi, dil edinimi, çocuğa yöneltilen dil, normal gelişim gösteren çocuk, özel gereksinimli çocuk.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.