Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin Örgütsel Analizi

Sevda Aslan, Elif Bal

ÖZ

Bu çalışmada, Milli Eğitim Bakanlığı merkez örgütünün ana hizmet birimlerinden biri olan Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı, rehberlik ve araştırma merkezlerinin amacı, yapısı, personelinin niteliksel durumu incelenerek örgüt analizi yapılması amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara İli’nin 15 ilçesinde bulunan 15 rehberlik ve araştırma merkezinden 14 yönetici, 14 rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölümü personeli ve 36 özel eğitim hizmetleri bölümü personeli olmak üzere 64 RAM personeliyle görüşülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak Rehberlik ve Araştırma Merkezinin İşlevlerine Yönelik Görüşme Formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler nitel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre rehberlik ve araştırma merkezlerinin eğitim kurumlarıyla iş birliği içinde oldukları belirlenmiştir. RAM’lar ile yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümleri arasındaki ilişki kuvvetlendirilmelidir.

ANAHTAR KELİMELER

Rehberlik ve araştırma merkezi, Örgütsel analiz, Nitel veri analizi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.1652

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.