Davet/Engel İndeksinin Türkçe’ye Uyarlanması

Semra Sungur, Dekant Kıran

ÖZ

Bu çalışmanın amacı 10 maddeden oluşan 2 faktörlü Davet/Engel İndeksi’ni (DEİ) Türkçe’ye adapte etmektir. Bu amaçla ölçek öncelikle Türkçe’ye çevrilmiş daha sonra 3 ayrı pilot çalışma yapılmıştır. İlk pilot çalışmada yapılan doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ve güvenilirlik çalışması sonuçları 2 maddenin çıkarılabileceğini göstermiştir. İkinci pilot çalışmada, bu iki maddenin geçerliğe katkısı düşünülerek, bu maddelerin varlığında alternatif faktör yapılarının varlığı araştırılmıştır. Açıklayıcı faktör analizi (EFA) sonuçları 2 faktörlü yapıya işaret etmiştir. Üçüncü pilot çalışmada yapılan DFA sonuçları da 2 faktörlü yapıyı desteklemiştir. Maddelerarası ortalama korelasyon değerleri iç tutarlığın yeterli düzeyde olduğunu göstermiştir Yapılan ölçme değişmezliği analizi, bir maddenin kızlar ve erkekler için değişmezlik göstermediğini ortaya koymuştur. Bu maddeye ait yük cinsiyet bakımından serbest bırakıldığında, 2-faktörlü yapının kızlar ve erkekler için aynı olduğunu ortaya koymuştır. Ayrıca, DEİ ya ait 2 faktörün öğrencilerin Öğrenmede Güdüsel Stratejiler Anketi ile ölçülen öz-yeterlik algılarını pozitif olarak yordadığı bulunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Davet, Açıklayıcı faktör analizi, Doğrulayıcı faktör analizi, Ölçme değişmezliği


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.1642

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.