Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dörtgenlerin Köşegenleri Konusundaki Kavram Görüntüleri

Asuman Duatepe Paksu, Esra İymen, Gül Sinem Pakmak

ÖZ

Araştırmanın amacı, son sınıfta okuyan sınıf öğretmeni adaylarının dörtgenlerin köşegenleriyle ilgili kavram görüntülerini incelemektir. Çalışmanın verileri bir devlet üniversitesinin sınıf öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 47 sınıf öğretmeni adayıyla görüşmeler yapılarak toplanmış ve nitel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, öğretmen adaylarının % 31.91’inin köşegen kavramını bilmediği ve köşegeni kenar veya köşe olarak düşündükleri belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının köşegeni açıklarken görsel ve ezbere yaklaşımlara ağırlık verdikleri görülmüştür. Araştırmanın diğer bir sonucu, öğretmen adaylarının köşegen uzunlukları eşit olan dörtgeni belirlemede, köşegenleri dik olan dörtgeni belirlemeye göre daha başarılı olmalarıdır.

ANAHTAR KELİMELER

Köşegen, dörtgen, sınıf öğretmeni adayları

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.