Üç Aşamalı Test, Kavram Haritası ve Analoji Kullanılarak Lise Öğrencilerinin Elektrik Akımı KonusundakiKavram Yanılgılarının Belirlenmesi*

Işıl Aykutlu, Ahmet İlhan Şen

ÖZ

Nitel araştırma yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilen bu araştırmada, 11. sınıfta okuyan lise öğrencilerinin elektrik akımı konusundaki kavram yanılgıları üç aşamadan oluşan elektrikkavram testi, kavram haritası etkinlik formu ve elektrik kavramları benzetim formu kullanılaraktespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma üç farklı ortaöğretim okulundan, toplam 97 öğrencininkatılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin, elektrik akımı konusundageçmekte olan akım, direnç, potansiyel fark, üreteç/pil ve basit elektrik devresi kavramları ileilgili kavram yanılgılarının olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin sahip olduğu “Akım, üreteç/pil’de depo edilir” kavram yanılgısının elektrik kavram testi, kavram haritaları ve analojileryardımıyla belirlendiği görülmüştür. Kavram yanılgılarının belirlenmesinde kavram testlerininyanı sıra, tamamlayıcı ölçme-değerlendirme aracı olarak kavram haritaları ve analojilerin dearaştırma sonucunda kullanılabileceği söylenebilir.

ANAHTAR KELİMELER

Elektrik akımı, kavram yanılgısı, üç aşamalı test, kavram haritası, analoji.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.