Eğitim Programları ve Öğretim Alanında Yapılan Doktora Tezlerine Ait İçerik Çözümlemesi (1974-2009)

Fatma Hazır Bıkmaz, Erdem Aksoy, Özden Tatar, Canan Atak Altınyüzük

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, Eğitim Programları ve Öğretim (EPÖ) alanında yapılan doktora tezlerini çeşitli değişkenlere göre analiz etmektir. Bu amaçla, Türkiye’de 2009 yılına kadar EPÖ alanında yapılmış olan 358 doktora tezi incelenmiştir. Araştırmada içerik analizi tekniği kullanılmış ve doktora tezleri konu, tezin yapıldığı üniversite, desen vb. gibi birçok değişkene göre analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, EPÖ alanında yapılan doktora tezlerinin ağırlıklı olarak öğretme-öğrenme yaklaşım, yöntem ve tekniklerinin etkisini konu aldığı, daha sonra bunu öğretmen eğitimi program ve uygulamaları ile örgün eğitim programlarının etkililiği/değerlendirilmesi konulu tezlerin takip ettiği belirlenmiştir. Son yıllarda EPÖ alanında yapılan doktora tezi sayısında önemli bir artış olduğu bulunmuştur. Ayrıca, tezlerde deneysel ve betimsel araştırma desenlerinin birbirine yakın oranlarda tercih edildiği ve karma yöntem kullanımında son yıllarda büyük oranda artış olduğu belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Program, eğitim programları ve öğretim, lisansüstü eğitim

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.