Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri

Ayfer Alper

ÖZ

Günümüzde eleştirel düşünme, bir eğitim hedefi olarak giderek önem kazanmaktadır. Eleştirel düşünme, öğrenme çıktılarının oranını artıran metabilişsel becerileri kullanabilmektir (Halpern,1999). Eleştirel düşünmeye istekli olma hali, birtakım kişisel özellikleri yansıtan eleştirel düşünme eğilimi olarak tanımlanmaktadır (Jin, G., Bierma, T. J., Broadbear, J.T., 2004). Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde okuyan birinci ve dördüncü sınıf öğretmen adaylarının eleştirel düşünmeye yönelik eğilimlerini belirlemek amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir. California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanmış hali öğrencilere uygulanmıştır. Faktör analiziyle incelenen eleştirel düşünme yedi alt başlıkta toplanmıştır: Doğruyu Arama, Açık Fikirlilik, Analitiklik, Sistematiklik, Kendine Güven, Meraklılık ve Olgunluk. Birinci sınıf ve dördüncü sınıf öğretmen adaylarının eğilim puanları “doğruyu arama” hariç 40 puanın üzerindedir. Bu durum onların eleştirel düşünme eğilimlerinin çok zayıf olmadığını, ancak ortalama puanlarının 40 ile 50 arasında olması nedeniyle yeterince güçlü olmadığını göstermektedir. “Doğruyu Arama” eğilimi ise genel olarak tüm bölümlerde düşük çıkmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Eleştirel düşünme eğilimi, doğruyu arama, açık fikirlilik, analitiklik, sistematiklik, kendine güven, meraklılık ve olgunluk

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.