Sosyal Sınıfın Boyutları Olarak Gelirin, Eğitimin ve Mesleğin Ailelerdeki Sosyalleştirme-Eğitim Süreçlerine Etkisi

Turhan Şengönül

ÖZ

Bu makale, sosyal sınıfın ya da sosyoekonomik statünün ailelerdeki sosyalleştirme-eğitim süreçlerine etkisi ile ilgili teorileri ve araştırmaları ele almaktadır. Ekonomik güçlükle ilgili aile stres modeli, yoksulluğun annenin-babanın duyguları, davranışları, ilişkileri, çocuk yetiştirme ya da sosyalleştirme stratejileri üzerine kötü bir etkisinin olduğunu ileri sürmektedir. Orta sosyoekonomik statü ile karşılaştırıldığında daha düşük sosyoekonomik statüdeki annelerbabalar, davranışlarının sonuçları hakkında çocuklarıyla akıl yürütmenin yokluğunu ve fiziksel cezalandırmayı yansıtan daha sert, daha otoriteryan bir yönde çocuk yetiştirme biçimini daha çok kullanabilmektedir. Aile yatırım modeli, yoksul aileler daha acil aile gereksinimlerine para harcamak zorunda iken, zengin ailelerin çocuklarına önemli yatırımlar yapabildiğini tartışmaktadır. Yoksul ailelerle karşılaştırıldığında daha yüksek sosyoekonomik statüdeki anneler-babalar, çocuklarına daha çok sevgi ve saygı gösterebilmekte, onların konuşmaları ve öğrenme etkinlikleri ile daha çok ilgilenebilmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Sosyal sınıf ya da sosyoekonomik statü, aile geliri, anne-baba eğitimi, anne-baba mesleği, sosyalleştirme-eğitim uygulamaları, çocuklara yatırım.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.