Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda Şifreleme İddiaları ve Adayların Şifrelemeyi Kullanıp Kullanmadığını Belirleyen Bir Yöntem Önerisi

M. Kadir Doğan

ÖZ

2011 Yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda soruların şifrelendiği, doğru cevaba sadece cevap seçenekleri kullanılarak erişilebildiği iddiaları ortaya atılmıştır. Bu çalışmanın amacı,söz konusu iddiayı istatistiksel olarak test etmektir. Dairesel mod şifreleme yöntemininuygulanabildiği matematik bölümündeki 31 soruda beklenen başarı oranının %58.7 (18.2doğru cevap) olduğu tespit edilmiştir. İstatistiksel olarak milyonda birin altında hata payıylasınavda şifreleme yapıldığı, şifreleme olmadan herhangi bir yöntemin bu kadar yüksekoranda başarı sağlayamayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, iddia edildiği gibi, şifrelemenincevap seçeneklerinin sehven kaydırılarak oluşturulması sonucu ortaya çıkması olası değildir.Çalışmada şifrelemenin adaylar tarafından kullanılıp kullanılmadığını tespit etmeyi sağlayan,eğer kullanılmışsa, kimler tarafından kullanıldığını belirleyen bir yöntem de önerilmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi, Yükseköğretime Geçiş Sınavı,şifreleme.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.