PISA 2009 Öğrenci Anketinde Yer Alan Bilgisayar Tutum Boyutunun Kültürlerarası Eşitliğinin İncelenmesi

Cem Güzeller

ÖZ

Bu araştırmada, Programme for International Student Assessment (PISA) anketinde yer alan bilgisayar tutum faktör yapısının 10 ülke örnekleminde eşitliğinin çoklu grup doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmesi amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda, 8 OECD ve 2 OECD dışı ülke örnekleme alınmıştır. Bu örneklemden ayrıca bir seçim yapılmamış ve 90,393 bireyin verileri kullanılmıştır. Tüm alt gruplar için yapılan doğrulayıcı faktör analiz ve güvenirlik analiz sonuçlarında tatmin edici değerler elde edilmiştir. Ardından gerçekleştirilen çoklu grup doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, bilgisayar tutumunun kültürlerarası eşdeğerliğe sahip olduğunu göstermiştir.

ANAHTAR KELİMELER

PISA, Ölçme Eşdeğerliği, Çoklu Grup Doğrulayıcı Faktör Analizi.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.