Anaokulunda Sağlanan Bilim Öğrenme Deneyimlerinin Çocukların İlköğretim Fen Bilgisi Derslerindeki Performanslarına Etkisi

Mesut Saçkes, Kathy Cabe Trundle, Randy L. Bell

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, anaokulunda verilen erken bilim eğitimi deneyimlerinin, çocukların ilköğretim yıllarında fen bilgisi alanında gösterdiği performansın gelişmesi üzerindeki etkisini incelemektir. Bu çalışmada Erken Çocukluk Boylamsal Araştırması – Anaokulu (ECLS-K) verileri kullanılmıştır. Fırsat-Eğilim Modellemesi kullanılarak araştırma değişkenleri arasındaki ilişkiler kuramsal olarak modellenmiş ve bu model Gizil Büyüme Eğrisi Analizi ile test edilmiştir. Sonuçlar, öncül değişkenlerin (cinsiyet ve SED) ve eğilim (yetenek ve motivasyon) değişkenlerinin çocukların fen bilgisi performanslarının anlamlı yordayıcıları olduğunu göstermiştir. Bununla beraber, anaokulunda sağlanan bilim öğrenme fırsatlarının, çocukların üç ile sekizinci sınıflar arasında fen bilgisi dersinde gösterdikleri performanstaki gelişmenin anlamlı yordayıcıları olmadığı bulunmuştur

ANAHTAR KELİMELER

Erken çocukluk, bilim eğitimi, yapısal eşitlik modellemesi, ilköğretim, boylamsal araştırma

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.