Kültürleriçi Bir Yaklaşım: Farabi Değişim Programı'ndan Yansımalar

Tuba Gökçek

ÖZ

Yükseköğretim Reform Hareketleri kapsamında yer alan “Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı”, kısaca “Farabi Değişim Programı” olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, eğitim fakültesi öğrencilerinin Farabi Değişim Programı'na başvurma nedenleri, beklentileri, programın öğrencilere sağladığı katkılar ve gönderildikleri üniversitelerdeki olanaklar ile öğretim uygulamalarına ilişkin görüşlerini ayrıntılı olarak irdelemektir. Araştırmanın örneklemini; Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fatih Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü'nden Farabi Değişim Programı'ndan faydalanan 30 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri, araştırmacı tarafından oluşturulan yapılandırılmış form aracılığıyla elde edilmiştir. Verilerin analizi, nitel veri analizi yöntemlerinden içerik analizi kullanılarak yapılmıştır. Çalışmanın sonunda öğrencilerin ailevi, farklı bir üniversite ortamı ve eğitimi tanıma, sosyal ve kültürel anlamda kendilerini geliştirme ve daha kaliteli eğitim alma gibi nedenlerden dolayı Farabi Programı'na başvurdukları ve programın onlara sosyal, kültürel, kişisel ve mesleki gelişim açısından katkı sağladığı ortaya çıkmıştır

ANAHTAR KELİMELER

Farabi Değişim Programı, Eğitim Fakültesi, Lisans Öğrencileri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.