İngilizce Öğretiminde Sözlü İletişim Hatalarının Düzeltilmesi: Farklı Dil Düzeylerindeki Türk Öğrencilerin Tercihleri

Zübeyde Sinem Genç

ÖZ

Yabancı dil sınıflarında sözlü iletişim hatalarının düzeltilmesi konusunun anlaşılması oldukça önemlidir, çünkü öğrencilerin yabancı dilde konuşma isteklerini azaltma ve konuşma akışını kesme tehlikesi vardır. Öğrencilerin dil düzeyi, sözlü iletişim sürecindeki endişeleri ve özgüvenleri açısından önemli bir faktördür. Bu nedenle, öğrencilerin bu konudaki tercihleri hakkında görüşe sahip olmak, yabancı dil sınıflarında daha başarılı hata düzeltme deneyimlerinin yaşanmasına yardımcı olacaktır. Bu çalışma, İngilizce dilini yabancı dil olarak öğrenen Türk öğrencilerin sözlü iletişim hatalarının düzeltilmesi ile ilgili tercihlerini incelemiştir. Farklı iki dil düzeyindeki öğrencilerden elde edilen veriler, her iki öğrenci grubunun konuşurken yaptıkları hatalarının düzeltilmesini istediklerini açığa çıkarmıştır. Bununla beraber, dil düzeyleri farklı öğrenciler arasında, hata düzeltmenin sıklığı, zamanı, düzeltilen hata türleri, düzeltme yöntemi ve kim tarafından düzeltildiği konularında anlamlı farklar olduğu gözlenmiştir. Elde edilen sonuçların, İngilizce dilinin yabancı dil olarak öğretilmesi alanındaki bulgulara olan katkıları tartışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Türkiye’de İngilizce öğretimi, Hataların düzeltilmesi, Sözlü iletişim hataları, Öğrenci tercihleri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.1438

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.