Müzede Dramanın Bir Öğretim Yöntemi Olarak Türkiye’de Gelişimi

Ayşe Okvuran

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de müze eğitimi ve müze eğitiminde bir yöntem olarak dramanın tarihçesini araştırmaktır. Çalışma betimsel tarama modelinde bir çalışmadır. Müzeeğitimi ve müzede dramanın tanımı, tarihçesi, yöntemleri ve teknikleri, üniversitelerde veMEB’deki yeri vb. hakkında bir araştırma sunulmaktadır. Müze eğitiminde temel amaç, toplumdabir müze kültürü yaratmak, müzelere eğitim işlevi kazandırmak, böylece müze konusundafarkındalık yaratmaktır. Müzede drama/tiyatroda anahtar kavram, drama yoluyla nesnelerinve koleksiyonların yorumlanmasıdır. Hâlihazırda müzelerde daha çok drama yöntemininilk aşamasını oluşturan ısınma oyunları ve drama teknikleri ağırlıklı olarak canlandırmalar,doğaçlamalar yapılmakta olduğu söylenebilir. Ancak Türkiye’deki müzelerde de sürekli olarakeğitim, drama, müze eğitimini bilen müze eğitimcileri bulunduğunda Batı'daki gibi müzetiyatrosu ya da müzede drama etkinlikleri de gerçekleştirilebilir.

ANAHTAR KELİMELER

Müze eğitimi, müzede drama/tiyatro, drama teknikleri.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.