Öğretmen Adaylarının Seçiminde Uygulanan Mülakat Sınavının Geçerlik ve Güvenirliği: KKTC Örneği

Hasan ÖZDER

ÖZ

 


Bu araştırmanın temel amacı, Atatürk Öğretmen Akademisi 2009-2010 öğretim yılı giriş sınavında uygulanan mülakat sıvanının geçerlik ve güvenirliğinin ne düzeyde olduğunu belirlemektir. Atatürk Öğretmen Akademisi yazılı giriş sınavında başarılı olup mülakata alınan 40 kişi araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Sonuç olarak; beş puanlayıcının verdikleri puanların güvenirliği yüksek bulunmuş; ayrıca, beş puanlayıcının öğretmen adaylarına verdikleri puanların güvenirliği bir puanlayıcının verdiği puana göre daha güvenilir olduğu belirlenmiştir. Mülakatta ölçülen “dil” ve “genel kültür” boyutlarının geçerliği yüksek bulunurken  “kendini tanıtma”, “hobi” ve “öğretmenlik mesleğine yönelik tutum” boyutlarının geçerliği  ise oldukça düşük bulunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Öğretmen adaylarının seçimi, mülakat sınavı, geçerlik, güvenirlik

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.