Türk Ergenlerde Özerklik ve Avrupa Dil Gelişim Dosyası Kullanımı

Nehir Sert, John Adamson, Şener Büyüköztürk

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, Avrupa Dil Gelişim Dosyası (ADGD) kullanımı dikkate alındığında ergenlerin özerklik algılarının farklılaşıp farklılaşmadığını ve ADGD kullanımı ve özerklikgelişimlerinin İngilizce başarıları üzerindeki etkilerini incelemektir. Ayrıca, ADGD’nin veözerklik geliştirmeye yönelik stratejilerin nasıl kullanıldığı mercek altına alınmıştır. Çalışmanınkatılımcıları Ankara ve Adana’da iki özel ilköğretim okulundaki erken ergenlik döneminde olan309 6-8. Sınıf öğrencisi ve 11 öğretmendir. ‘Aşamalı açıklayıcı’ araştırma modeli kullanılmıştır.Sonuçlar ADGD kullanmayan öğrencilerin ‘Ergen Özerklik Ölçeği’ ve ‘Dil Öğrenme ÖzerklikÖlçeği’ puanlarının ADGD kullanan öğrencilerden daha yüksek olduğunu göstermiştir. ‘DilÖğrenme Özerklik Ölçeği’ puanları İngilizce başarısının anlamlı yordayıcısıdır. Ayrıca, ADGDkullanımının özerk öğrenme stratejileriyle desteklenmediği anlaşılmaktadır

ANAHTAR KELİMELER

Ergen özerkliği, dil öğreniminde özerklik, Avrupa Dil Gelişim Dosyası

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.