Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Dersinde Kullanılan Öğretim Yöntemlerine İlişkin Görüşleri

Veli Toptaş

ÖZ

Bu araştırmada, sınıf öğretmenlerinin matematik dersinde kullanılan öğretim yöntemlerine ilişkin görüşlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusundaverilerin toplanmasında yapılandırılmamış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Verilerinçözümlenmesinde içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmaya 34 sınıföğretmeni katılmıştır. Çalışmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: Katılımcıların matematikdersinde en çok kullandıkları yöntemler sırayla, “soru-cevap”, “problem çözme” ve “düzanlatım”dır. Matematik dersinde kullanılan yöntemlerin seçiminde, yöntemin, “kalıcıöğrenmeyi sağlama” yönü en çok aranan özellik olmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Matematik dersi, öğretim yöntemleri, sınıf öğretmenleri.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.