Düzenli Alkol Kullanımı Olan Üniversite Öğrencileri Arasında Madde Kullanımı İle İlişkili Psikolojik Faktörler

Hatice Demirbaş, İnci Özgür İlhan, Fatma Yıldırım, Yıldırım Beyatlı Doğan

ÖZ

Bu çalışmada düzenli alkol kullanımı olan üniversite öğrencilerinde madde kullanımı ile ilişkili psikolojik faktörleri araştırmak amaçlanmıştır. Kolay örnekleme yöntemiyle belirlenen 1720 öğrenci arasından, son bir yılda ayda en az bir kez alkol kullananlar “düzenli içici” olarak seçilmiştir (n=586). Sosyotropi-Otonomi Ölçeği, Beck Umutsuzluk Ölçeği, Strese Yatkınlık Ölçeği ve Kontrol Odağı Ölçeği veri toplamak amacıyla uygulanmıştır. Düşük ve yüksek gelirli aileye sahip öğrenciler arasında psikolojik faktörler ve yasa dışı madde kullanımı arasındaki ilişki lojistik regresyon analizi ile incelenmiştir. Yüksek ve düşük gelir gruplarında, yaşam boyu en az bir kez madde kullanımı ve çeşitli psikolojik faktörlerle ilişkisi ayrı ayrı araştırılmıştır. Düzenli alkol kullanımı olan düşük gelire sahip öğrencilerde, düşük seviyede Strese Yatkınlık ve düşük Sosyotropi Ölçeği puanları, yüksek madde kullanma riski ile anlamlı derecede ilişkili bulunmuştur. Bu çalışmanın sonucuna göre, olumsuz sosyoekonomik şartlar altında; düşük düzeydeki sosyotropi ve motivasyon eksikliği, madde kullanımı için yüksek riske yol açtığını göstermektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Madde kötüye kullanımı, Üniversite öğrencileri, Sosyal sınıf


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.1370

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.