İleri Ergenlik Yıllarında İnternette Kimlik Denemeleri

Esra Ceyhan

ÖZ

Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin internette kimlik denemelerinin doğasını betimlemek amaçlanmıştır. Araştırmaya, Anadolu Üniversitesi’nin hazırlık sınıflarına kayıtlı 230 öğrenci katılmıştır. Veriler, Kimlik Duygusu Ölçeği, İnternette Kimlik Denemeleri ve Bilgi Anketi aracılığı ile toplanmıştır. Analizler lojistik regresyon analizi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, öğrencilerin %53,5’inin internette kimlik denemeleri yaptıkları bulunmuştur. Bu öğrencilerin; daha zeki (%56,9), daha az utangaç (%56,1), hayali (%40,7), daha güzel (%35) biri gibi davrandığı belirlenmiştir. Öğrencilerin kimlik denemelerinin temel nedeni incelendiğinde ise sırasıyla daha kolay konuşabilmek (%74), insanları daha kolaylıkla tanımak (%64,2) ve daha çok şey söyleyebilmek (%62,6) için başkası gibi davrandığını belirtmişlerdir. Ayrıca, lojistik regresyon analizi sonuçları kimlik duygusu ve cinsiyetin internette kimlik denemeleri yapma ile ilişkili olduğunu göstermiştir.

ANAHTAR KELİMELER

İnternet Kimlik, Kimlik denemeleri, İleri ergenlik


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.1366

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.