Eğitim Öğretimde Keyfilik

Yılmaz Küçükmeriç

ÖZ

Okulda eğitim denince öğrenci, öğretmen, izlence (program) gelir akla. Bunların içinde en etkin olanı öğretmendir kuşkusuz. Okulun öğretmenleri, zaman zaman kurul toplantıları yapar, aynı dersin öğretmenleri zümre toplantıları. Neden? Aynı sınıfta dersi olan öğretmenler sınıf öğretmenler kurulu yaparlar. Niçin? Sınıf rehber öğretmenleri ayrı toplantı düzenlerler. Eğitsel kolların rehber öğretmenleri kendi aralarında toplanırlar. Niye?... Tüm bu toplantıların ereği, öğretmenler arasında eğitim, öğretim, yöntem birliği sağlamaktır. Eğitimdeki yenilik ve gelişmeleri irdelemek; yeni yöntem, ilke ve teknikleri derslerde nasıl uygulayacaklarını saptayıp, aralarında birlik ve beraberliği sağlamak için. Örneğin okullarda eğitsel yayınlar özgün ve çarpıcı olmalıdır. Tüm eğitsel kollar bu kurala uymalıdır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.