Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Hükümlü Gençler Üzerine Bir İnceleme

Hasan Cicioğlu

ÖZ

İki gündür yapılan konuşmalarda değerli hocalarımız, bizleri Gençliğin eğitimi ve sorunları üzerinde aydınlattılar. Konuyu bilimsel olarak çeşitli boyutlarda irdelediler. Ben de, Gençlik konusunu bir başka boyuttan ele alarak incelemek istedim. «Suçlu Gençliğin suça itiliş nedenleri»ni bulmak ve belirlemek, bu nedenlerin ortadan kaldırılması için ne gibi önlemlerin alınabileceğini saptamak istedim.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.